More

Wiara ewangelicka i jej podstawowe założenia

Bronisław Gajewski 2024-02-10 Brak komentarzy 4 min. czytania

Wiara ewangelicka, będąca jednym z głównych nurtów protestantyzmu, wywodzi się z dążenia do reformacji Kościoła katolickiego w XVI wieku. Jej początki są ściśle związane z postacią Marcina Lutra, który poprzez swoje tezy zainicjował ruch reformacyjny.

Sola Scriptura – Pismo Święte jako jedyna doktryna

W kręgach ewangelickich głęboko zakorzeniona jest wiara w to, że Pismo Święte stanowi niezrównane źródło doktryny. W odróżnieniu od katolickiego podejścia, które przykłada dużą wagę do tradycji oraz nauczania kościelnego, ewangelicy kierują się przede wszystkim treściami zawartymi w Biblii. Dla nich to właśnie święte pisma mają charakter absolutny i są postrzegane jako niezawodny przewodnik dotyczący kwestii wiary oraz codziennego życia.

Wspólnoty ewangelickie przyjmują Biblię jako fundament swoich przekonań, traktując ją jako ostateczny autorytet w rozstrzyganiu wszelkich wątpliwości duchowych. W ich przekonaniu, żadne inne źródło nie jest w stanie dorównać mądrości i autorytetowi, jakie niesie ze sobą Słowo Boże. Dla ewangelików Biblia jest nie tylko księgą, ale przede wszystkim niezawodnym kompasem, który wskazuje drogę w labiryncie życiowych wyborów i duchowych poszukiwań.

Usprawiedliwienie przez wiarę

W świecie ewangelicyzmu przekonanie o tym, że to wiara w Jezusa Chrystusa otwiera drzwi do zbawienia, jest niezwykle silne. To właśnie zaufanie i oddanie się Chrystusowi, a nie lista wykonanych dobrych działań czy ścisłe przestrzeganie rytuałów religijnych, decyduje o ostatecznym losie człowieka. Ta perspektywa wyraźnie odróżnia ewangelików od katolików, którzy przywiązują dużą wagę do roli, jaką odgrywają uczynki w drodze do osiągnięcia zbawienia. 

Wspomniana doktryna jest jak fundament, na którym zbudowana jest cała struktura wierzeń ewangelicznych. To przekonanie o sile wiary jest niczym latarnia morska, która prowadzi wiernych przez wzburzone fale życia, wskazując kierunek, w którym należy podążać, aby dotrzeć do bezpiecznego portu wieczności. Jest to jednocześnie punkt wyjścia do dialogu i dyskusji między różnymi odłamami chrześcijaństwa, gdzie każda z tradycji wnosi do rozmowy własne, unikalne rozumienie drogi do zbawienia.

Kapłaństwo wszystkich wierzących

W świecie wiary ewangelickiej panuje głębokie przekonanie, że dostęp do sfery duchowej jest otwarty dla każdego wierzącego. To właśnie ta wiara w możliwość nawiązywania osobistej relacji z Bogiem bez konieczności pośrednictwa ustanowionej hierarchii kościelnej stanowi jeden z filarów tej społeczności. W przeciwieństwie do tradycji katolickiej, gdzie role duchowe są przypisane wyłącznie wyświęconym kapłanom, ewangelicy uznają, że każdy chrześcijanin może pełnić funkcje związane z kultem i modlitwą.

To przekonanie o powszechnym kapłaństwie wierzących jest nie tylko teoretycznym założeniem, ale praktyką, która wpływa na codzienne życie wspólnoty. W ewangelicyzmie nie ma miejsca na duchową elitę; wszyscy członkowie są równi w swojej możliwości bycia posłańcami wiary i wykonującymi obrzędy religijne. Ta demokratyzacja duchowości sprawia, że ewangelicyzm jest postrzegany jako bardziej otwarty i dostępny, co przyciąga wielu poszukujących bezpośredniego i osobistego kontaktu z wyższą mocą.

Liturgia i sakramenty

W obrębie ewangelickich obrzędów religijnych zauważa się pewną prostotę i skromność, która odbiega od bogactwa rytuałów katolickich. Dla wyznawców ewangelicyzmu istotne są jedynie dwa sakramenty, które obejmują chrzest oraz Wieczerzę Pańską. Te dwa rytuały pełnią rolę głęboko symbolicznych gestów, które wyrażają i umacniają wiarę. 

W przestrzeni kościoła ewangelickiego liturgia często przybiera formę mniej uroczystą, co nie oznacza, że jest mniej ważna. Wręcz przeciwnie, jej prostota sprzyja skoncentrowaniu się na słowie wygłoszonym z ambony. Kazanie, jako esencja spotkania ze Słowem Bożym, stanowi centralny punkt nabożeństwa, podkreślając tym samym, jak wielką wagę ewangelicy przywiązują do przekazu biblijnego. 

W ten sposób w ewangelickim podejściu do praktyk religijnych dostrzec można pewien rodzaj czystości i bezpośredniości, która ma na celu zbliżenie wiernych do istoty wiary, nie zaś zatrzymywanie ich uwagi na zewnętrznych atrybutach kultu.

Rola społeczności i etyka

Wspólnota to dla ewangelików coś więcej niż tylko grupa ludzi dzielących wspólne przekonania. To dynamiczna siła napędowa, która inspiruje do wychodzenia poza własne potrzeby i angażowania się w życie innych. Właśnie ta społeczna aktywność jest dla nich wyrazem głęboko zakorzenionej wiary, która nie zadowala się jedynie słowami, ale domaga się czynów. 

Ewangelicyzm wyróżnia się na tle innych wyznań właśnie przez tę gotowość do działania. Nie ogranicza się do pasywnego przyjmowania nauk, ale zachęca do aktywnego ich wcielania w życie. Działalność charytatywna i społeczna to dla ewangelików nie tylko obowiązek, ale i przywilej, sposób na to, by wiara stała się czymś więcej niż abstrakcyjnym pojęciem – by stała się realnym wsparciem dla tych, którzy tego wsparcia potrzebują. 

Etyka chrześcijańska, jaką kultywują, nie jest zbiorem sztywnych reguł, lecz żywym przewodnikiem, który prowadzi przez życie i pomaga kształtować relacje z innymi ludźmi. To właśnie ta etyka sprawia, że ewangelicy nie tylko słuchają i uczą, ale przede wszystkim – działają.

W
Ż
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *